Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείται ταυτόχρονα και στου όρους χρήσης της όπως προβλέπονται εδώ καθώς και από την υπάρχουσα νομοθεσία. Αν δεν συμφωνείτε με αυτό τότε δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Το υλικό της ιστοσελίδας προστατεύεται από την υπάρχουσα νομοθεσία.

Άδεια Χρήσης

Έχετε άδεια να κατεβάσετε προσωρινά υλικό από την ιστοσελίδα αυστηρά όμως για προσωπική μη εμπορική χρήση.

Αποποίηση Ευθυνών

Το υλικό προσφέρεται ως έχει. Δεν προσφέρεται απολύτως καμία εγγύηση για το παρεχόμενο υλικό.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση οι δημιουργοί ή/και διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν μπορούν να θεωρού υπεύθυνοι για ανακρίβειες, λάθη ή άλλα προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν από τη χρήση της ιστοσελίδας και του υλικού της.

Ακριβείς Πληροφορίες

Σε καμία περίπτωση δεν παρέχουμε εγγυήσεις για την ακρίβεια του υλικού. Το υλικό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αυτό να σημαίνει ταυτόχρονα και την διόρθωσή του.

Σύνδεσμοι

Η ύπαρξη συνδέσμων από άλλες ιστοσελίδες σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται πως συμμεριζόμαστε και τις απόψεις αυτών των συντακτών.

Τροποποιήσεις

Οι όροι της ιστοσελίδας μπορούν να αλλάξουν απροειδοποίητα ανά πάσα στιγμή. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται πως είστε σύμφωνοι με τους όρους της.

Νομικές Προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της ιστοσελίδας καλύπτονται νομικά από το υπάρχων θεσμοθετιμένο πλαίσιο.