Πολιτική Απορρήτου

Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της.

Προσωπικά Δεδομένα

Δεν συλλέγουμαι προσωπικά δεδομένα χωρίς προηγούμενη έγκριση σας. Η ιστοσελίδα θα σας ζητήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατά την συμπλήρωση των φορμών Επικοινωνίας και Ζήτησης Προσφοράς γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν αυτό κριθεί απαραίτητο.